Vagina Fantasy

Vaginas in the form of autonomous creatures resist objectification and refuse to be a mere source of male pleasure or an organ associated with reproduction. For Lukáčová they represent a way to female sexuality and sexuality in general freed from the regime of phallocentric logic, according to which everything is viewed from male perspective, and where the male anatomy and experience of the world are considered the norm.

Malešické pohádky

Malešice bývaly v minulosti malou vesničkou, patřící dvěma statkářským rodinám. A když je cokoliv rozděleno mezi dva, stane se jeho bytí – spirálou. Ze začátku jsou všichni spolu spokojení a blízko sobě. Všechna rozhodnutí se zdají být logicky propojená a onu blízkost doprovází harmonie a spokojenost, čím víc se ale spirála rozšiřuje, dokáže do sebe […]