Malešické pohádky

Malešice bývaly v minulosti malou vesničkou, patřící dvěma statkářským rodinám. A když je cokoliv rozděleno mezi dva, stane se jeho bytí – spirálou. Ze začátku jsou všichni spolu spokojení a blízko sobě. Všechna rozhodnutí se zdají být logicky propojená a onu blízkost doprovází harmonie a spokojenost, čím víc se ale spirála rozšiřuje, dokáže do sebe […]

Chalupecky fortunetelling: Chosen Family

The Family and Gender chapter, in the upcoming exhibition Beyond Nuclear Family at Art in General in New York, will include a short dreamy film by Marie Lukáčová and Tereza Jindrová telling of pregnant men, talking snakes, love triangles, families going beyond biological bonds, and mainly of gender fluidity.

Pole Žin

Za předpokladu, že si ze země bereme živiny, měli bychom myslet i na to, jak jí sebranou sílu vrátit zpět. Ve videu putuje skupina žen s dětmi, pomlouvají a povídají si, do jejich rozhovorů se občasně vmísí interview s farmáři, kteří obdělávají půdu jinak, než kombajny.