Vagina Fantasy

If the vaginas had dreams, they could take the form that Marie Lukáčová comes up with in a series called Vagina Fantasy. The vaginas in the images acquired wings, tentacles, braids and mouths. Images of vaginas in the form of flowers, conches or birds remind us of the oeuvre of Czech surrealist painter Toyen, and […]

Malešické pohádky

Malešice bývaly v minulosti malou vesničkou, patřící dvěma statkářským rodinám. A když je cokoliv rozděleno mezi dva, stane se jeho bytí – spirálou. Ze začátku jsou všichni spolu spokojení a blízko sobě. Všechna rozhodnutí se zdají být logicky propojená a onu blízkost doprovází harmonie a spokojenost, čím víc se ale spirála rozšiřuje, dokáže do sebe […]

Chalupecky fortunetelling: Chosen Family

The Family and Gender chapter, in the upcoming exhibition Beyond Nuclear Family at Art in General in New York, will include a short dreamy film by Marie Lukáčová and Tereza Jindrová telling of pregnant men, talking snakes, love triangles, families going beyond biological bonds, and mainly of gender fluidity.