Orla

I. „Jednou, kdysi dávno, v období velkého sucha, přišli do umírající krajiny dva cizí lidé. Schovávali se mezi skalami a pískem a pozorovali ostatní lidi usychat, blouznit a prosit oblohu, aby jim dala déšť. Zásoby se začínaly tenčit a právě začínalo další jaro s půdou suchou jako troud. A tak se rozhodli, že krajině i […]

Chalupecky fortunetelling: Chosen Family

The Family and Gender chapter, in the upcoming exhibition Beyond Nuclear Family at Art in General in New York, will include a short dreamy film by Marie Lukáčová and Tereza Jindrová telling of pregnant men, talking snakes, love triangles, families going beyond biological bonds, and mainly of gender fluidity.

Pole Žin

Za předpokladu, že si ze země bereme živiny, měli bychom myslet i na to, jak jí sebranou sílu vrátit zpět. Ve videu putuje skupina žen s dětmi, pomlouvají a povídají si, do jejich rozhovorů se občasně vmísí interview s farmáři, kteří obdělávají půdu jinak, než kombajny.

Milena`s Song

Dichotomies of the world (I / Second, culture / nature, man / woman) are not something of Christianity itself, but were formed later, from the early church fathers.