Pole Žin

Video online

This critical video essay deals with the actual development of the North Bohemian landscape and its current state. Foreign video contributions largely reflect the efforts to find solutions and fulfil specific utopian ideas.

8min / 1920×1080 / 2020

V krátkém filmu První den stvoření, který v roce 1978 nechala natočit Hlavní redakce propagandy a dokumentaristiky Československé televize, vystupuje legendární odborník na rekultivaci krajiny po těžbě – Stanislav Štýs. Prochází zde „krajinou pustou a bez života”, místy zcela zpustošenými a zdánlivě neúrodnými. V dalších záběrech Štýs vytahuje plány na obnovení krajiny v celém severočeském uhelném revíru, aby prohlásil, že před technologiemi a možnostmi socialistického plánování neexistují překážky a že stejně jako na počátku světa byla země pustá a následně na ní vyrostly rostliny a stala se úrodnou, tak také člověk může přetvořit krajinu ke svým potřebám a na místo bývalých hnědouhelných dolů nechat napustit jezero nebo zasadit ovocný sad. Výstava Poslední den stvoření se vrací k ideovému zázemí odborníků a vědců, kteří rozhodovali o těžení surovin na území severních Čech a o podobách následné rekultivace, a ptá se, zda jsme v současnosti svědci kontinuity tohoto přístupu nebo zda jsme schopni přemýšlet o krajině i jiným způsobem.

Video Pole Žin vzniklo ve spolupráci s Annou Remešovou.

Jde o videokoláž, která v sobě kombinuje několik videopřístupů. Každý z nich se ale točí kolem tématu renaturalizace krajiny. Neboli navrácení minerálů zpět do vytěžené půdy. Za předpokladu, že si ze země bereme živiny, měli bychom myslet i na to, jak jí sebranou sílu vrátit zpět. Ve videu putuje skupina žen s dětmi, pomlouvají a povídají si, do jejich rozhovorů se občasně vmísí interview s farmáři, kteří obdělávají půdu jinak, než kombajny. Ženy dál pomlouvají a předávají si informace. Skrze pohádku i rap pak vzniká Pole Žin.

Kamera/ Helen Fikert, Zvuk/Václav Kopalec, Zvuková postprodukce/ Anna Kolářová, Hudba/ Filip Kraus