Middevil: Maiden’s Wars

10 min, 4K, 2022

Prague Biennale Matter of Art 2022

feat with curator Piotr Sikora

Videoprojekt Middevil: Dívčí války ve svém úvodu představuje autorské pojetí příběhu Dívčích válek – českou verzi mýtu o Amazonkách – jenž hraje významnou roli ve výstavbě národní identity formující se v 19. století. Motto videa se točí kolem tajemné síly, která ženám umožňuje postavit se mužům a vzdorovat jejich fyzické převaze. Skrze zkoumání mýtických čarodějných metod se skrze děj prolíná jeden konkrétní předmět – magický artefakt. Pokud přijmete jeho tajemnou instanci a připojíte ji ke svému tělu, umožní vám pak naoplátku bojovat s prvotním strachem, stresem a úzkostí. Dovolí vám vlastnit a zároveň nezneužít přírodní síly místo toho, abyste jste se na nich stali/y závislými. Předmět, který v minulosti sehrál zásadní roli při pomoci ženám z Děvína v boji s vyšehradskými muži, lze nyní vnímat jako léčivý symbol spojující minulost, přítomnost a budoucnost ve víru emancipace.